22. detsember 2011

II veerandi väga tublid ja tublid õppurid
II veerandi viimasel päeval, so 22. detsembril, said kooli saalis tublid õppurid oma hinnetelehed.

Jõulujumalateenistus

Traditsiooniliselt käivad Raasiku kooli õpilased ja õpetajad enne vaheajaleminekut ka Raasiku Harju-Jaani kirikus jõulujumalateenistusel.

Kirikus lauldi seekord koos jõululaule, esinesid Raasiku kooli tublid lauljad ja pillimängijad ning kirikuõpetaja Lev Lekarkin pidas lihtsustatud ja lastele arusaadavas keeles kõneldud jutluse.

Õpilased oskavad kirikus väga kenasti käituda, mille üle on hea meel.
RAHULIKKU JÕULUAEGA!

Jõulupidu 2011

Toomapäeval, 21. detsembril, võttis Raasiku kool kokku I poolaasta südamliku jõulupeoga.
Suure töö seoses sellega tegi ära õpetaja Aet, kes juhendas näiteringi jõuluetendust, millel põhineski kogu meie jõulupidu. Näidendisse olid põimitud mitmed tantsud ja laulud ning tutvustati ka vanu jõulumänge ja kombeid, mis tänapäeval on unustusse vajunud.
Siin on ülevaade peol toimunust.

7. detsember 2011

Karjääriinfo õpitoad Raasiku Põhikoolis

5. detsembril külastasid meie kooli 9. klassi Ida-Harju Karjäärikohviku töötajad. Kohtumine oli eelnevalt kokku lepitud klassijuhataja tunniks, kuid kuna infot oli palju ja õpilased olid huvitatud, siis läks ühe õppetunni jagu pikemalt.
Esimene tund kulus selgitamiseks, mis on karjäär ja kuidas seda saavutada. Samuti seletati lahti meie riigis peale põhikooli lõpetamist edasiõppimise võimalused ja kuidas planeerida veel kaugemale.
Teise tunni ajal said õpilased mõelda oma isikuomaduste peale ja kuidas neid rakendada karjääri kujundamiseks.
Lisaks veel oli õpilastel võimalus läbi teha isiksuseküsimustik IK-15, mis on spetsiaalselt kooliõpilaste psühhomeetriliseks hindamiseks välja töötatud. Testi tegemiseks pidid õpilaste vanemad andma kirjaliku nõusoleku. Mitmed õpilased kasutasid seda võimalust.
Õpilaste arvamused karjäärinõustamisest:
see oli väga huvitav, praktiline, asjalik, pole paha,vajalik, sai palju infot, põnev, pani kuulama ja mõtlema.
Tundub, et kevadepoole, kui kooli lõpetamine on käega katsuda, kohtume veel.
Kokkuvõtte tegi 9. klassi juhataja Marju

5. detsember 2011

Narkoalane loeng


Täna 3. tunni ajal toimus meie koolis loeng narkomaaniast. Kuulamas käisid viies kuni üheksas klass. Rääkimas oli kaplan, kelle igapäevaseks tööks on narkomaanide nõustamine. Loeng oli huvitav ja hea jälgida, kuna inimene rääkis lugusid inimestest, kellega ta reaalselt on töötanud, mitte ei esitanud raamatu teooriaid. Õpilased kuulasid huviga ja hiljem kommenteerisid loengut väga positiivselt. Eriti meeldis õpilastele see, et nendele ei loetud moraali, vaid räägiti sellest, kuidas mõned valikud võivad nende elu rikkuda.

Hariv ja huvitav oli!

Kokkuvõtte tegi õpetaja Cristina