28. jaanuar 2012

Muusikaõpetuse olümpiaad

Reedel, 27. jaanuaril toimus Jüri Gümnaasiumis Rahvusvahelise muusikaõpetuse olümpiaadi Harjumaa eelvoor, kus Raasiku kooli esindasid 6.-7. klassi tüdrukud Elis, Sandra ja Teisi-Liis.

Muusikaõpetuse olümpiaadi eripära on, et see sisaldab mitmeid erinevaid komponente:

  • eelnevalt kirjutati essee oma kontserdielamusest
  • kohapeal lahendati olümpiaaditöö, mis sisaldas video- ja kuulamisülesandeid ning muusikateoreetilisi-ja üldkultuurilisi küsimusi
  • otse noodist lauldi üks harjutus
  • esitati ilma võimenduseta varem õpitud laul
  • kanti ette omaloominguline muusikapala.

Meie tüdrukud esinesid väga julgelt ja tublilt ning said huvitava ja kasuliku kogemuse võrra rikkamaks.

Kahjuks ei söenda paljud õpetajad ja õpilased nii suurt väljakutset vastu võtta ja seepärast osaleski olümpiaadil Harjumaalt vaid seitse kooli.
Vabariiklikusse vooru pääses maakonnast edasi vaid üks õpilane ja sealt omakorda saadetakse Rahvusvahelisele Olümpiaadile 3 parimat.

Kokkuvõtte tegi muusikaõpetaja Heli Karu


25. jaanuar 2012

Tantsupäev 2012

Sellel õppeaastal peab iga klass korraldama ühe ülekoolilise ürituse, mille nad ise sügisel välja valisid.

Täna toimus 7. klassi korraldatud üritus – TANTSUPÄEV 2012. Seitsmendikud ise tegid vajalikku infot sisaldavad reklaamid; leppisid kokku inimestega, kes žürisse tulevad; seadsid saali esinemisvalmis; loosisid esinemisjärjekorra ning juhtisid üritust. Huvijuht pidi vaid kõik (igaks juhuks) üle vaatama ja vajadusel nõu ning jõuga veidi aitama ning auhindadele ja helitehnikale mõtlema.

Tore oli, et üritusest võtsid osa kõik klassid. Esineti loositud järjekorras ning eraldi kahes vanuserühmas – 1.-4. klass ja 5.-9. klass. Näha sai välismaisele muusikale tehtud tantse, aga silma jäid eelkõige just Eesti artistide lood, millele olid tehtud vahvad tantsukavad.

Žürii oli 5-liikmeline ning nagu eelmiselgi aastal hinnati ideed, teostust, originaalsust, esinemise väljenduslikkust, ühtsust ja korrektsust.

Suurema osa tantsukavadega oldi toredasti proove tehtud, aga kahjuks kohtas ka sel aastal „tulen ja löön mütsiga“ tantse.

Tulemused olid järgmised:

1.-4. klass

I koht 1. klass

II koht 3. klass

III koht 4. klass

5.-9. klass

I koht 9. klass

II koht 6. klass

III koht 5. klass

Eripreemia saab sel aastal 6. klassi poiss Andreas.

Suur tänu 7. klassi õpilastele; žüriiliikmetele Helle Vagale, Kadri Viirale, Merike Leetjõele, Janne Kuusklale ja Anneli Räisale ning kõigile klassijuhatajatele!

Huvijuht Kadi17. jaanuar 2012

2.-4. klassi tüdrukute joonistuspäev Kuusalu Keskkoolis

Täna käisid Raasiku kooli kolm 2.-4. klassi tüdrukut Kuusalus joonistuspäeval. Eelnevalt valisid tüdrukud välja ühe Ilmar Trulli luuletuse, mida nad illustreerida soovisid.
Enne usinat joonistamist kohtusid kõik üle Harjumaa kokku tulnud tüdrukud Ilmar Trulli endaga, kes tutvustas ennast ja enda loomingut. Seejärel asusid nad klassides luuletusi ümber kirjutama ning neile illustratsioone looma.
Tehtud tööd jäävad nädala lõpuni Kuusalu Keskkooli seintele, kus sealsed õpilased valivad välja endale meelepärase. Seejärel lähevad need tööd Tallinnasse, kus erinevatel kirjastajatel on võimalus tutvuda laste töödega ning sealt valida välja endale meeldivaimad.

Meie kooli õpilaste tehtud tööd:
Õnnitlus

16. jaanuar 2012

Ujumine Kuusalus

-Kas oskad ujuda?
-Jaa.
-Kus sa ujuma õppisid?
-Vees.

Kuusalu spordikeskus tegi soodsa ettepaneku Raasiku kooli õpilastele ja õpetajatele külastada nende ujulakompleksi. Kehalise kasvatuse õpetaja Kristjan haaras härjal sarvist ning kooskõlastades meie kooli direktor Kadriga saigi meie koolile osaks mõnus"sulistamine" kahel nädalapäeval. Eelmisel nädala kolmapäeval (11.01) käisid algklasside lapsed ning reedel (13.01) käisid 5.-9. klasside õpilased Kuusalus veemõnusid nautimas.

Kõige pisemad, 1.-2. klasside õpilased, mõnulesid lastebasseinis ja mullivannis ning õpetaja Kristjan tegi vahvaid veemänge ja kõik said proovida ka vettehüppeid suurde basseini. 3.-4. klasside õpilased viitsid oma aega suuremalt osalt suures basseinis ujudes ja mängides. Suuremad klassid ujusid, mõnulesid mullivannis ning said ka saunamõnusid nautida.

Väga tänuväärt ettevõtmine oli ning kõik, kes üritusest osa võtsid, jäid rahule!

Suured tänud õpetaja Kristjanile, direktor Kadrile, bussijuhile (mõlematel päevadel olid ekstreemsed ilmaolud) ning kõigile õpetajatele, kes kaasas käisid!

12. jaanuar 2012

Esmaabikoolitus

Teisipäeval, 10. jaanuaril, toimus meie koolis ESMAABIKOOLITUS kõigile klassidele järgemööda. Esmaabist olid meiel rääkima tulnud kiirabiarst Mare Liiger ja kiirabimeedik Margit Pärn. Alustati algklassidest ning liiguti edasi suuremate klasside poole. Korraga võeti ette 2 klassi (Mare Liiger ühes klassis ja Margit Pärn teises klassis).

Esmast abi (esmane abi – abi, mida antakse enne kiirabi tulekut) koolituse eesmärk oli anda õpilastele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Räägiti teemadel:

- õnnetusolukorra hindamine
- kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi
- elustamine
- verejooksu peatamine
- sidumine
- šokis kannatanu abistamine
- esmaabi haavade korral
- teadvuse kaotanud inimese abistamine

Koolitus oli hariv ning huvitav!