28. märts 2012

Ida-Virumaa ekskursioon

26.märtsil toimus üheksandikel ja kaheksandikel ekskursioon Ida-Virumaale. Me tutvusime põlevkivitööstusega.

Alguses olime me Kukrusel. Me külastasime Põlevkivimuuseumi. Selle muuseumi esimeses saalis räägiti meile, milleks põlevkivi kasutatakse (seda kasutatakse näiteks pesupulbris, elektri saamiseks, kosmeetikas jne) ja miks on ta Eesti jaoks väga tähtis. Eesti jaoks on see väga tähtis iseseisvuse pärast, kuna põlevkivi on Eestis väga palju ning me ei pea näiteks elektrienergia osas teistest riikidest sõltuma.

Esimeses saalis saime ka vaadata erinevaid põlevkiviõlisid, põlevkivitükke erinevatest riikidest ning kaevurite riietust ja tööriistu.

Edasi liikusime me teise saali, kus oli seintel väga palju maale ning need maalid olid väga ilusad ja hästi joonistatud. Meie giid rääkis, et isegi kunstikooli õpilased käivad seal saalis joonistamist õppimas. Maalid olid üldiselt ikka kaevandustest ja kaevuritest.

Seal saalis rääkis ka giid meile ühest Kukruse mäest, mis oli kunagi  põlema läinud ja kuna  seal oli põlevkivi ja põlevkivi ei vaja põlemiseks hapnikku oli seda tuld seal väga raske kustutada ning see mägi tossab siiamaani.
Peale  muuseumit läksime me sinna samale mäele ja me nägime paari kohta, kus tuli mäel seda tossu. See toss haises päris jubedalt.

Peale mäge läksime me elektrijaama. Põhjusel, et meid oli väga palju pidime kogu grupi jagama kaheks. 24 inimest ühes ja 24 inimest teises grupis. Kui üks grupp oli elektrijaama, pidi teine grupp neid ootama bussi juures.

Elektrijaamas nägime me näiteks katlamaja, ruumi kus juhiti elektrijaamja ning saime ka liikuda seal elektrijaama hoovis. Me nägime ka seda reovett, mis oli seal elektrijaamast järgi jäänud ning nägime kus seda vett ka puhastatakse. Elektrijaamas liikumise ajal pidime me kandma ka kiivreid.

Pärast elektrijaama läksime me Kohtla kaevanduspark muuseumisse. Me läksime seal teisele korrusele ning vaatasime filmi põlevkivist. Peale filmi pidime me jälle grupi kaheks jagama. Me jätsime grupid samaks nagu need olid Elektrijaamas. Esimene grupp jäi alla ning teine üles. Ning pärast oli vastupidi. All räägiti meile põlevkivi kaevandamisest ja kaevandustest. Teisel korrusel näitas meile üks mees kõiki oma kive, mida ta oli kogunud ja rääkis meile nendest kividest.

Peale seda kui seal hoones oli käidud läksime me vaata Eesti kõige kõrgemat juga (Valaste juga).

Ja sellega lõppeski meie ekskursioon.

See ekskursioon oli väga tore, lõbus, huvitav ja hariv. Need neli tundi mis me umbes bussis kokku istusime, tasusid end täiesti ära.

Riina ja Li-Ann

25. märts 2012

Üleriigiline duettide konkurss Viljandi Muusikakoolis

Laupäeval, 24. märtsil toimus Viljandi Muusikakoolis alles teist korda üleriigiline duettide konkurss. Sellel üritusel osales kahe kooli vaheline duett: meie koolist Raimond Voolaid ja Kehra Kunstidekooli Heli Laulustuudiost Kristi Traagel. Nad esitasid Alan Menkeni ja Glenn Slateri laulu „I See The Light“.
Viljandi Muusikakooli saalis oli väga mõnus laulda ja sealne helitehniline tase oli väga hea.
Kõik meie vanuserühma duetid olid eriilmelised ja huvitavad; saime õppida ja nautida head muusikat. Žüriisse kuulusid Margus Vaher, Eve Pärnsalu ja Kadri Voorand.

Kokkuvõtte tegi Heli Karu

18. märts 2012

Emakeelenädal


Sel aastal sai emakeelenädal alguse juba kirjanik Mikä Keraneni kohtumisega 2. märtsil.
Suurem osa üritusi toimusid aga  ikka traditsiooniliselt III veerandi viimasel nädalal, sest just sellesse nädalasse jääb 14. märts – emakeelepäev.
Nädala alguses kirjutasid 5. ja 6. klassi õpilased ise luuletusi, mis tuli ka illustreerida. Kõik tööd panime seintele, et koolikaaslased saaksid lugeda ja valida isikupärasemat luuletust. Kuna kõik luuletused olid seintel varjunimede all, siis keegi ei saanud oma sõbrale häält anda. Parimateks kirjutajateks valiti  Rea-Mi ja Rando 5. klassist ning Arnold Gregori ning Kert  6. klassist.
Loodetavasti kuuleme me neist kuulsatest luuletajatest ka tulevikus.
14. märtsil toimus suurematele pisike aktus, kus rääkisime emakeelepäeva vajadusest ja olulisusest. Elis 7. klassist esitas kõne teemal „Kas eesti või inglise keel?“ Selgus, et inglise keel on küll vajalik, aga enne tuleks ikka osata oma emakeelt. Esinesid ka 6. klassi õpilased väikese luulepõimikuga, kus iga olemasolev kirjavahemärk tahtis olla kõige tähtsam. Peale aktust kogunesid aga igast klassist viis targemat, kes esindasid oma klassi viktoriinil ning pisut lõbusamal võistlusmängul. Viktoriini võitjad olid 7. klassi õpilased. Tegelikkuses olid laste teadmised ikka üpris kesised. Informatsioon oli olemas stendidel ja seintel.   
Neljapäeval toimus koolisisene emakeeleolümpiaad 7. -8. klassi õpilastele. Kõige rohkem punkte sai Mikk 8. klassist. 9. klassi õpilased said valida ise ühe eesti luuletaja luuletuse ja selle oma kõige ilusama käekirjaga paberile kirjutada. I klassi õpilased valisid kõige ilusamini kirjutatud luuletuse välja ja see oli Snežanna kirjutatud. Võtkem siis eeskuju!
Kõigele sellele lisaks täitsid ka eesti keele tundide ajal õpilased tavapärasemast erinevaid ülesandeid küll rühmas, paaris kui ka individuaalselt. Agaramatele autasuks head hinded juba uude veerandisse.
Näiteringi kaua ette valmistatud Reimuse näidend „Eilset pole olemas“ kahjuks esitada ei saanud. Osa näitlejaid oli haiged. Nii et teatripäev toimub kunagi hiljem.
Tublid osavõtjad said kõik autasustatud veerandilõpu aktusel. Loodetavasti jäid lapsed rahule. Minu arvates oli tore nädal.
Õpetaja Aet

17. märts 2012

Känguru

16. märtsil võtsid ka Raasiku Põhikooli 3.-9. klasside õpilased osa iga-aastasest matemaatikavõitlusest Känguru. Võistlus toimus meie koolis 9.00-10.15, seega oli lahendamiseks aega 1 tund ja 15 min.

Võistlus toimus neljas vanuserühmas:
ekolierid (3.-4. klass)
benjaminid (5.-6. klass)

kadetid (7.-8. klass)
juuniorid (9.-10. klass)

Meie koolist osalesid

3. klass

Berta

Liis

4. klass

Jako

Nele

Kristel

Hendrik

5.klass

Silver

6. klass

Arnold-Gregori

Heleen

Teisi-Liis

Kristjan

7. klass

Keith

Sofja

8. klass

Mikk

Pille

9. klass

Riina

Jaanika

Ekolieridel tuli lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need olid raskuse järgi jagatud kolme rühma. Iga ülesande juures oli 5 vastusevarianti, millest üks oli õige. Õpilane valis õige ja märkis vastava variandi vastustelehele. Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastamata jätmine 0 punkti.


Nüüd jääb üle vaid tulemusi oodata. Infot saab siit16. märts 2012

Vaheaeg


III veerandi aktus

Täna said kooli saalis "väga heade" hinnetega ning "heade ja väga heade" hinnetega (käitumine "eeskujulik" või "hea") õpilased direktorilt ja õppealajuhatajalt kätte oma III õpitulemused.

Ülemaailme matemaatikavõistlus Igal aastal märtsi alguses toimub ülemaailmne matemaatikavõistlus World Maths Day. Juba veebruarist alates sai keskkonnas kätt proovida ja harjutada. Ka meie kooli 1.-7. klass sai keskkonda registreeritud. Harjutajaid oli kokku 104 last. Harjutamine kulmineerus 7. märtsil võistlusega. Kokku tuli oma vanusegrupis läbi mängida  50 ülesannet, arvesse läksid nii kiirus kui ka õigete vastuste arv.
Meie tublimad, kes mängisid võiduka lõpuni:


15. märts 2012

Raasiku Kooli Laululaps 2012 eelvoor

Igal aastal on üritusest "Raasiku Kooli Lapulaps" osa võtnud väga palju huvilisi (40 ringis) . Sel aastal harjutasid usinalt laulmist rekordarv (ligi 60) õpilast ning otsustati enne lõppkontserti koolis eelnevalt läbi viia eelvoor. Täna kõlasid kooli saalis 48 (8 puudus) õpilase laulud. Päev oli üles ehitatud nii, et iga vanusegrupi alguses said kõik õpilased teha ka nn mikrofoniproovi, et end laval veel kindlamalt tunda. Kõiki õpilasi hindas 4-liikmeline žürii, koosseisus Saskia Voolmaa, Siiri Koel, Maarja Välimaa ja mina (Kadi Naha). Hinnati musikaalsust, diktsiooni, laulutehnikat, hääle omadusi ja interpretatsiooni. Kõik olid tublid ja kõige suurem tänu kuulub meie kooli vahvavale muusikaõpetajale Heli Karule, kes pani 56 tüdrukut-poissi laulma.

Edasisaajad "Raasiku Kooli Laululaps 2012" lõppkontserdile on:

1. klass
Liis
Marilin

2. klass
Carolin
Lisette Anabel
Kristin
Andra

3. klass
Britta
Liis
Kadi Katarina
Berta

4. klass
Nele
Jako

5. klass
Rando
Merlin

6. klass
Teisi-Liis
Marjetta
Marta Leena

7. klass
Elis
Sandra

8. klass
Hedi

9. klass
Li-Ann
Snežanna
Raimond

Praeguse seisuga pääses edasi 23 õpilast, aga täna puudusid koolist mõningad (haiguse tõttu), kes laulavad koolisisesele žüriile ette peale vaheaega. Žürii otsustas nii, sest ka nemad on eelnevalt suure töö ära teinud ning kindlasti on kõik selle poolt, et anda ka neile võimalus.

Suur tänu esinejatele, muusikaõpetajale, žüriile ja helimehele!

Kõik on oodatud vaatama ja kaasa elama 28. märtsil kell 18.00 toimuvale "Raasiku Kooli Laululaps 2012" lõppkontserdile.

Sünnipäev

14. märts 2012

Draamateatris

4. ja 5. klass käisid 13. märtsil vaatamas Eesti Draamateatri etendust „Varastatud oranž jalgratas“. Lavastus on valmistatud samanimelise raamatu põhjal. Tegevus toimub Tartus Supilinnas. Seiklus hakkab pihta, kui tädi Irale külla saabunud Belgia professorilt varastatakse tema oranž jalgratas, millega viimane on plaaninud sõita mõneks päevaks Viljandi Folgile. Politsei asub ratast otsima ja palub appi kohalikud lapsed. Et asi põnevam oleks, luuakse salaselts ja võetakse appi digitehnika.
4. klassi arvamused etendusest:
Kevin- See teater meeldis mulle. Seal sai palju nalja. Kõige naljakam oli see koht, kui nad oma salakohale nime mõtlesid;
Nele-Toredad kostüümid. Lemmiktegelane oli Mari (Harriet Toompere). Põnev oli siis, kui nad pildistasid vargust;
Merily- Kõige rohkem meeldis mulle Mari, sest ta oli väga julge. Kõige naljakam koht oli see, kus Mari sõber ütles, et ta on Justin Bieber;
Hendrik- See oliväga lahe etendus. Mulle meeldisid kõige rohkem poisid, kuna nad tegid teiste kohta nalja;
Kristel- Teine vaatus polnud sama pikk kui esimene. Etendus lõppes liig järsku;
Karoliine-Etendus oli väga vahva. Kahju, et ei olnud näha Mari koera;
Jako-Mulle meeldis etendus väga. Kõik tegelased olid vahvad. Eriti meeldis mulle mu lemmiknäitleja moodi politseinik;
Gabriel- Mulle meeldis etendus väga. See oli nii lahe. Mulle meeldis nii väga see prillidega tüdruk, sest ta oli väga tark.

7. märts 2012

Üleriigiline ansamblite konkurss Jõgeval

Alates 1997.-st aastast korraldab Jõgeva Gümnaasium Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevi. Nende raames toimub muusikanädal Jõgeva linnas ja üleriigiline koolinoorte ansamblite konkurss Jõgeva Gümnaasiumis.

Sel aastal. 2.-3. märtsil, toimus see kõik juba kuueteistkümnendat korda. Meie koolist osales ansamblite konkursil trio, koosseisus Elis, Sandra ja Teisi-Liis, lauludega „Inglike“ ja „Süda täis on päikest“.

Kokku oli konkursil üle 50 ansambli erinevates vanuserühmades. Kõik esinemised olid väga nauditavad ja oli palju ülihea tasemega ansambleid. Tugevale konkurentsile vaatamata valitseb saalis alati väga toetav ja soe õhkkond ning kõigile elatakse südamest kaasa.

Žürii nimeks on sellel võistlusel „Suur Kõrv“ ja sinna kuulusid Raili Jaanson, Hele Kõrve, Laine Randjärv, Piret Rips-Laul, Märt Avandi, Lauri Breede, Urmas Lattikas ja Raul Talmar. Grand Prix võitsis Gustav Adolfi Gümnaasiumi segaansambel.

Kokkuvõtte tegi muusikaõpetaja Heli.

3. märts 2012

Kohtumine Mika Keräneniga

2. märtsil käis meil Raasiku koolis külas lastekrimkade kirjutaja, Tartu soomlane, Mika Arto Juhani Keränen e Mihkel Kera. Kuulamas olid õpilased 4.-7. klassist. Kirjanik, kes on ka suur jalgpallihuviline, rääkis kus kohast ta oma lugude tegelased ja põnevad lood leiab ning, et Tartu on elamiseks väga tore koht, eriti nn Supilinn. Ta luges lastele katkendeid oma raamatust “Salapärane lillenäppaja”, mis on kirjaniku 4. raamat. Varem on ilmunud “Varastatud oranž jalgratas”, “Peidetud hõbedane aardelaegas” (2010 Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia) ja “Vana roosa maja”.

Ürituse lõppedes said huvilised kirjanikult autogrammi küsida. Seda kohtumist jääb kooli raamatukogusse meenutama kirjaniku autogrammiga raamat “Salapärane lillenäppaja” Täname Raasiku raamatukogu juhatajat Eha Podgornovat, kes kirjaniku meile meelitas.

HEA TEADA:

Eksperdid valivad kord aastas uudiskirjanduse hulgast välja kuni 12-aastastele lastele mõeldud head lasteraamatud. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed üle Eesti: Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Emakeeleõpetajate Selts ja lasteraamatukogude töötajad. 2011. aasta parimateks valiti teiste trükiste hulgasSalapärane lillenäppaja” M. Keränen, Keropää kirjastus

Las joosta sulg Sul, Keräneni Mika, et lugeda oleks meil uus ja huvitav krimka!

Kokkuvõtte tegi Raasiku kooli raamatukogu juhataja Marju Kondratjev.