27. aprill 2013

Südamenädal

Südamenädal toimus meie koolis 22.04-26.04.2013.

Südamenädala eesmärgiks oli tervisliku eluviisi vajalikkuse meeldetuletamine ja selle sisendamine õpilastele läbi erinevate tegevuste.

1. Liikumismängud algklassidele esmaspäevast – reedeni - läbiviijad 6.-9. klassi tüdrukud. 
6. klassi tüdrukud valmistasid ette ja mängisid 1. klassiga; 7. klassi tüdrukud – 2. klassiga; 8. klassi tüdrukud – 3. klassiga ja 9. klassi tüdrukud – 4. klassiga. Mõnikord liideti 2 klassikomplekti, mis nõudis eelnevat omavahelist arutelu mängude valikul ja läbiviimisel. Arvan, et saadi üsnagi hea meeskonnatöö juhtimise kogemus ning omandati erinevaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi, mida olime eelnevalt inimeseõpetuse tundides käsitletud. Iga klassi 2 usinamat mängijat said iga päev väikese meene ja kogu klass tubli osavõtu eest kiita.

2. Terviseteemaliste plakatid – 1.-8. klass 
Jagasime igale klassile vastava teema ja algklassi klassijuhatajate eestvedamisel need tööd valmisid. Üks
uhkem kui teine!
1. klassi teema oli “Köögiviljad”
2. klassi teema “Minu lemmikpuuviljad”
3. klassi teema “Erinevad sportlikud tegevused”
4. klassi teema “Toidupüramiid”
5.-8. klassi plakatid valmisid tänu kunstiõpetaja Marju oskuslikule juhendamisele (igal klassil vastavalt inimeseõpetuse sel aastal õpitavale teemale).
5. klassi teema “Tervislik eluviis”- valik vanasõnu tervisest
6. klassi teema “Suhtlemine”
7. klassi teemal “Murdeiga”
8. klassi teemal “Hoiame end”

Kõik said suurepäraselt oma tööga hakkama ja “5” kõigile!

3. 23. aprillil toimus 8.-9. klassidele loeng “Eksamistress ja sellega toimetulek”- läbiviija Aruküla perearst H. Vain

Õhtul oli Jüriöö jooks, mis südamenädalaga hästi kokku sobis.

4. 8. klass viis läbi KMI (kehamassiindeksi) arvutamise, õigemini abistasid soovijaid selle väljaarvutamisel. (teisipäeval ja kolmapäeval).

5. 5. klassi poolt oli korraldatud tervisevoldikute näitus

6. I ja II korrusel oli tervist käsitlevate teatmike (voldikud, brošüürid jms.) ja kirjanduse näitus.

7. 5.-9. kl.assini toimus igale klassile vastalt aasta jooksul omandatule, tervisekirjanduse väljapanekule ja lisaks 8.-9. klassile kuuldud loengule viktoriin. Selle võis lahendada üksi ja kasutada vajadusel grupitöö meetodit.

Klasside keskmised hinded:
9. klass – 4,58 – osales 12 õpilast
8. klass – 4,31 – osales 13 õpilast
5. klass – 4,27 – osales 11 õpilast
6. klass – 4,0- osales 10 õpilast
7. klass – 3,62 osales 21 õpilast
(Iga osaleja sai ka personaalse hinde)

8. Juhtus ka see, et sellele nädalale sattus inimeseõpetuse olümpiaad, kus 25. aprillil 5.- 8. klassini võttis igast
klassist osa 2 õpilast, nii et inimeseõpetust, terviseõpetust, südamenädalat ja sellealast toimetamist
jätkus kõigile. Arvan, et oli üsnagi sisukas nädal, mis hästi õnnestus .

Üksi ei tee aga midagi –TÄNUD KÕIGILE!

Õpetaja Eha (südamenädala üks korraldajaid)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar