28. november 2013

Matemaatikanädal

18.-22. november toimus meie koolis matemaatikanädal. Toimus erinevaid mänge ja üritusi.

Esmaspäev- Algklassidel toimus väga põnev nuputamismäng "kadunud tehted". Mäng oli väga pingeline ja nii mõnelgi kiilus mõte kinni. Tagasisidet küsides ütlesid nii mõnedki, et see oli väga kasulik neile ja see oli väga huvitav. 7.- 9. klassidel toimus viktoriin, kus oli klassidest moodustatud 3-liikmelised võistkonnad.

Teisipäev- 3.- 4. klassidel toimus viktoriin. Õpilased jagati 3-liikmelisteks võistkondadeks. Viktoriin põhines 3. ja 4. klasside tekstülesannetest, mis kõik olid loogikaülesanded.

Kolmapäev- Terve kooli peal toimus igas klassis peastarvutamine. Igal klassil oli eri raskusega tehted. Peale peastarvutamise toimus meisterdamine. 1. ja 2. klass kleepisid geomeetrilistest kujunditest pildi. 3. ja 4. klass joonistasid A3 kuubi pinnalaotuse ja meisterdasid sellest kuubi. Samuti toimus meisterdamine II ja III kooliastmel, ka nemad pidid meisterdama geomeetrilisi kujundeid.

Neljapäev- 1. ja 2. klassil toimus viktoriin. Kõik lapsed jagati 4-5 liikmelisteks gruppideks. Viktoriin sisaldas tekstülesandeid. 5. ja 6. klassil toimus võistkondlik matemaatiline mäng, kus oli 3-4- liikmelised võistkonnad.

Reede- Toimus olümpiaad 4.- 7. klassi õpilastega. Igast klassist oli umbes 5 õpilast, kes pidid läbima kaheosalise testi (v.a. 4. klass). Abiks oli õp. Marju.

Algklassidel viis nädala läbi 8. klassi õpilane Marjetta, kellel on matemaatikanädal algklassidele loovtööks.
 
5.- 9. klassidel viis selle nädala läbi matemaatika õpetaja Olesja. 
 
Kokkuvõtte kirjutas Marjetta.

26. november 2013

Üleminek hinnangutelt hinnetele

Meie koolis on juba pikemat aega juttu olnud, et I kooliastme lõpuks võiks üle minna sõnalistelt hinnangutelt hindamisele viiepallisüsteemis. Et välja selgitada, kuidas sellesse suhtutakse toimus küsitlus lastevanemate ja 3. klass õpilaste seas. 

Kokkuvõte:


Küsiti järgmist
Lastevanemate arvamus
3. klassi õpilaste arvamus
·     Jätkame hinnangutega
·     Hindamie viiepallisüsteemis kõiki aineid
·    Hindame viiepallisüsteemis  eesti keelt,inglise keelt,  matemaatikat, loodusõpetust, inimesõpetust ning hinnangutega kehalist kasvatust, muusikat, kunstiõpetust ja tööõpetust
11
26

17
1
8

7


 Lapsevanemaid vastas 56-st 54 ja õpilasi vastas 16-st 16.

Otsus: II poolaastast minnakse 3. klassis üle hindamisele viiepallisüsteemis.

25. november 2013

Algklasside kadripäevatrall

Täna said kõik algklasside KADRID vahetundide ajal kooli saalis mõnusalt aega veeta.

1. vahetunnis räägiti kadripäevast ja selle päeva kommetest. Teksti kuulamisele järgnes viktoriin. Kes teksti tähelepanelikult kuulas, see oskas kenasti küsimustele vastata.

2. vahetunnis tantsiti vahvaid tantse. Lõbu oli laialt.

3. vahetund oli mängude vahetund. Kõik said end tühjaks joosta. Naerusuiseid lapsi oli saal täis. Tundidesse lahkuti puna palgel.

4. vahetund oli taas mängude päralt - võtsime päevalt, mis võtta andis. Päeva võttis kokku kadripäeva ristsõna.

Parimad võistkonnad vikroriini ja ristsõna kompleksarvestuses olid:
I-III koht Talv
I-III koht Töökadkadrid
I-III koht Kadrid II

Aitäh kõigile lastele, kes ei pidanud vaevaks end kadripäeva puhul vastavalt riidesse panna! Kiitus!

18. november 2013

Pane tähele!!!

Pihlakad said kaela pärlid...
Sügisel on võimsad värvid!
Samaks jäid vaid mänd ja kuusk –
nad on hoopis teisest puust!

Septembris-oktoobris toimunud ettevalmistuse lõpptulemus on nüüd ekraanile jõudmas - esineb väike hulk toredaid lauljaid õpetaja Heli suurest lauljateperest. Meie koolist näeb ekraanil laule sügisest laulmas Liisi, Kadi Katarinat ja Meribeli.

ETV 2-s näeb tüdrukuid 24.nov kell 18.25, 28.nov kell 18.00 ja 29.nov 7.45. 
Saate režissöör-lavastaja Kertu Köösel, operaator Tauno Sirel, laulud arranžeeris Urmas Lattikas, produtsent Kadi Katarina Priske.  

Saade jääb ETV2 kodulehele ka järelvaatamiseks.
 
Olete oodatud vaatama ja kuulama!

Turvaline kool 2013

Võtame sel aastal osa projektist "Turvaline kool 2013.

Projekti eesmärk on eelkõige tähtsustada turvalise kooli teemat ning välja selgitada ja tunnustada aktiivselt turvalisusega tegelevaid koole Harjumaal. 

Muuhulgas on see suurepärane võimalus kaardistada kooli riskid ja seeläbi ka abivahend kooli turvakavade ja kriisimappide koostamisel. 

„Turvalise kooli” projekti koostööpartnerid/rahastajad on Eesti Tervisedenduse Ühing, Harju  Maavalitsus, Päästeameti Põhja päästekeskus,Politsei-ja Piirivalve-ameti Põhja prefektuur, Maantee-ameti põhja regioon ja Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Täna külastasidki meie kooli projekti "Turvaline kool 2013" töörühm, kellele direktor Kadri, õppealajuhataja Katrin, majandusjuhataja Raivo, huvijuht Kadi ning õpilased Keith ja Merlin ülevaate meie koolis toimunust ja toimuvast andsid. Koos tõdeti, et ilmatu palju on ära tehtud ning palju huvitavat ootab veel ees.

Me teame... 
 • raudteeohutusest 
 • evakuatsioonist 
 • kuidas kutsuda abi 
 • käitumisest liikluses 
 • tuleohutusest
 • ohtudest liikluses 
 • helkuri vajalikkusest 
 • tulekustutusvahendeid 
 • kuidas internetis turvaliselt käituda 
 • politsei vajalikkusest 
 • üksteist tuleb toetada 
 • ...et vägivald (füüsine ja vaimne on) paha 
...ja paljugi veel.

Läbi viidi ka turvalisuse küsitlus algklassides. õpilaste tuvalisust koolis hinnati hindega 8 ja õpetajate turvalisust hinnati hindega 9. Ettepanekuid, mida lapsevanemad tegid, võetakse arvesse ja tegeletakse nendega.

Aitäh kõigile, kes oma panuse andsid! 

Rahulikku ja turvalist keskkonda meie koolis!
 
 

Veeteemaline viktoriin

Puhas vesi on eluks esmatähtis komponent nii inimestele kui ka tervele ökosüsteemile. 2013. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks veealase koostöö aastaks. Eesti jaoks tähendab veealane koostöö eeskätt meie veekogude hoidmist ja kaitsmist. Aasta vältel toimuvate erinevate tegevuste eesmärk on muuta Eesti elanik teadlikumaks puhta vee varude hetkeseisust – kas meil on vett piisavalt, kuidas säästlikult vett kasutada, milline on Eesti veekogude seisukord.

14. novembril toimus Tallinnas viktoriinil „Puhas vesi hoiab elu“, kus meie kooli õpilased Kristel, Jako, Berta ja Liis said panna proovile oma veealased teadmised. Tallinnast ja Harjumaalt võttis osa 24 kooli. Küsimusi oli erinevatest veega seotud valdkondadest: vesi kui aine, vee olekud, põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ja selle puhastamine. Pärast pingutavat mõtlemist rääkis hülgeuurija Mart Jüssi Läänemere seisundist ja hüljeste muredest. 

16. november 2013

Harjumaa vokaalansamblite festival

Kõik sai alguse sellest, et kevadel 9. kl lõpuaktuseks laule ette valmistades otsustasin koondada kokku meie kooli parimatest lauljatest koosneva ansambli. Aktuseks harjutades ja esinedes sai selgeks, et selle seltskonnaga peab edasi tegutsema ja nii algasidki septembris regulaarsed harjutused- neljapäeviti 8. tunni ajal.

Igal sügisel toimub Harjumaa vokaalansamblite festival aga sel aastal infot selle kohta ei tulnud ega tulnud. Kui teade lõpuks saabus, ei olnud meil veel üks vajaminevast kahest laulust üldse valmis.Otsustasime, et osaleme siiski ja harjutamine hakkas toimuma vahetundides ja veidi võtsime lisa ka tundide ajast.

Reedel, 15.novembril Kose vallas, Oru külakeskuses toimunud festivalil osales kõikides vanuserühmades kokku 22 ansamblit üle Harjumaa. Esindatud olid Saue Gümnaasium, Tabasalu Ühisgümnaasium, Loo Keskkool, Kuusalu Keskkool, Paldiski Ühisgümnaasium, Rae Huvialakool, Kehra Kunstidekool, Oru Põhikool ja RaasikuPõhikool.

Meie ansamblil õnnestus saavutada oma vanuserühmas 3. koht! Oleme tegutsenud veel väga vähe aega ja esinenud seni vaid kahel korral, seega oleme tulemusega väga rahul. Ansamblis laulavad Kadi Katarina, Liis, Berta, Nele, Sandra, Elis, Gert, Kristjan, Arnold Gregori ja Hendri.

Suur tänu teile väga tubli esinemise eest!

Õpetaja Heli


14. november 2013

Bingo Eesti moodi

Kõigile harjukatele anti võimalus osaleda Pikaveres mängus "Bingo Eesti moodi". Ka meie haarasime härjal sarvist ning osalesime. 

Eile, 13. novembril,  toimus võistlusmäng "Bingo Eesti moodi", kus meie koolist osales 2. klassist Hanna Maria, 3. klassist Kirke ja 4. klassist Lisette Anabel. Osales 15 Harjumaa koolide võistkonda, kes kõik pidid olema kolme-liikmelised. 

Mängu mõte: Viktoriini ja Bingot ühendades suurendada õpilaste huvi teadmistes Eestimaast. Mäng hõlmas nii Eesti lastekirjandust, matemaatilisi tekstülesandeid, looduse teemat ja variat, et avardada laste silmaringi ja kinnistada I kooliastmes õpitut.

Kodutöö: Pikavere koolil täitub järgmisel aastal 145.aastat ja selle puhul paluti teha luuletus Pikavere koolist akrostihhoni vormis. ( Akrostihhon – on luuletus, mille ridade algustähed moodustavad sõna või lause).

Võistluspäeva avas kooli direktor Maiu Plumer.

Peale seda hakkasid õpilased nuputama, aga õpetajad said osa teisel korrusel ümarlauast teemal "Kuidas koolitundi õpetaja poolt huvitavamaks muuta".  

Peale mõtlemist ja arutlemist said kõik keha kinnitada maitsva saiaga ja hea morsiga.

Sel ajal kui mängu punkte kokku arvutati, tulid ettekandele kodutööd ehk luuletused Pikavere koolist. 

Lõpus autasustati parimaid ning lubati, et taas kohtutakse järgmisel aastal. 
Meened said:
• Viktoriini 3 parimat võistkonda
• Bingo võitjat
• Parima kodutöö võistkonda
Kõik koolid märgiti ära ning tänati tänukirjaga.

Aitäh Pikavere koolile, kes sellise vahva ürituse välja on mõelnud! Kiitus!